Kurs dla Przyszłych Mężów

13 students

Kurs dla Przyszłych Mężów

Kurs jest przeznaczony dla mężczyzn, którzy chcą przystąpić do sakramentu małżeństwa, chcą go przeżyć w pełni, a swoje małżeństwo chcą budować na prawdziwym i solidnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus!

Napisany ręką osoby świeckiej, mężczyzny, który stara się wyjaśnić i przygotować do drogi jakim jest sakramentalne małżeństwo.

Nauki nie są:

  • zaliczeniem stacjonarnego kursu dla nowożeńców – taki będziecie musieli odbyć w standardowej procedurze,
  • teorią – więcej w nim praktyki,
  • łatwe – będziemy łamać pewne rzeczy, w Tobie i w Twoim życiu.

Co znajdziesz w kursie:

  • wyjaśnienie pewnych różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną,
  • zadania praktyczne do wykonania,
  • wskazówki jakie należy wdrożyć w narzeczeństwo, aby lepiej przeżyć dzień ślubu i sakrament małżeństwa

Dla kogo jest kurs?

  • dla mężczyzn,
  • zarówno dla narzeczonych, ale samotnych mężczyzn.

Nauczyciel

Bezpłatne